Ana Sayfa Anne/Çocuk Çocuk Eğitiminde Çevrenin Etkisi Nedir

Çocuk Eğitiminde Çevrenin Etkisi Nedir

68
0
Paylaş
Çocuk Eğitiminde Çevrenin Etkisi Nedir
Çocuk Eğitiminde Çevrenin Etkisi Nedir

Çocukluk dönemi, bireyler için birçok konuda belirleyici ve ehemmiyetli bir dönemdir. Çocuğun yetiştirilme şekli ilerde sahip olacağı ahlaki değerleri, kişilik özellikleri, akademik başarısı ve sosyal ilişkilerdeki tutumu gibi birçok konuda belirleyici olacaktır. Çocuk eğitiminde etkili olan pek çok faktörden bahsedilebilir. Bunlar çevre ve anne baba tutumu olarak iki ana başlık şeklinde kategorilendirebilinir. Çevre faktörü de kendi içinde sosyal çevre ve fiziki çevre olarak alt başlıklara ayrılabilir.

Sosyal Çevrenin Etkisi

İnsan sosyal bir varlıktır ve gerek anne babanın sahip olduğu çevre gerekse çocuğun kendi akranlarından oluşan çevresi çocuğun eğitimine büyük oranda etki eden unsurlardır. Anne ve babanın sahip olduğu sosyal çevre, çocuk yetiştirme konusunda ne kadar bilinçliyse bu çocuğun eğitimi açısından o kadar iyidir. Psikolog Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’na göre çocuğun yetişkinlikte sahip olduğu kişiliği, çocuklukta öğrenme davranışı sonucu kazandığı özelliklerinin bütünüdür.

Yani insan kişiliğini, çevresini gözlemleyerek, öğrenerek oluşturur. Bu sebeple çocuğun eğitiminin, çevresindeki düzgün rol model olabilecek insanlar tarafından desteklemesi çok önemlidir. Sosyal çevre konusunda önemli olan bir diğer unsur çocuğun akranlarının oluşturduğu çevredir. Yapılan çalışmalara göre okulda akran zorbalığına maruz kalan çocukların kişisel gelişimi ve akademik başarısı, diğer çocuklara göre daha geridedir. Yani çocuğun arkadaşlarıyla geliştirdiği ilişkiler de eğitimi açısından çok önemlidir.

Fiziki Çevrenin Etkisi

Çocuk eğitiminde fiziksel çevre kapsamına çocuğun yaşadığı alan, eğitim aldığı kurum veya kurumlar, okul dışında çocuğa sağlanan sosyokültürel etkinlik imkanları gibi pek çok unsur sayılabilir. Eğitim aldığı kurumların niteliği, ev ile kurum arasındaki ilişkinin ne ölçüde olduğu, çocuğun evde sahip olduğu fiziksel konfor, eğitim hayatı için önemlidir.

​​​​​​Yalnızca Okul Başarısı İçin mi Eğitim?

Eğitim denildiğinde akla ilkokul başarısı gelse de eğitim pek çok unsuru içinde barındıran bir kavramdır. Ahlaki gelişim, kişilik gelişimi, sosyal ilişkiler, kültürel kabul edişler, zeka gibi pek çok kavram eğitimi hem etkiler hem de eğitimden etkilenir. Bu sebeple anne baba tutumu yalnızca çocuğun okul başarısının üzerine gitmek için olmamalı aynı zamanda diğer kavramlar üzerinde de özenle durulmalıdır.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen İsminizi Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.